SPREČAVANJE TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA U BIH

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) je angažovan na suzbijanju trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH od 1999. godine, odnosno od samog početka tretiranja ovog problema u našoj državi. U suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Državnim koordinatorom i Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Službom za poslove sa strancima, te ostalim državnim institucijama i agencijama, kao i nevladinim organizacijama, MFS-EMMAUS je angažiran na realizaciji projekata direktne asistencije i zaštite žrtava trgovine ljudima i ilegalnih migranata, te prevencije i podizanja svijesti među rizičnim skupinama i općom populacijom, kao i edukaciji i izgradnji kapaciteta lokalnih institucija o tretiranju ovih problema.

Osnovne oblasti djelovanja:

Asistencija i zaštita žrtava trgovine ljudima u BiH

Asistencija i zaštita ilegalnih migranata u BiH

Edukacija i izgradnja kapaciteta

Prevencija i podizanje svijesti

Istraživanja i publikacije