Koalicija međunarodnih organizacija iz oblasti dječijih prava poziva Bosnu i Hercegovinu da da prioritet podršci za djecu izbjeglica i migranata i njihovim porodicama, kao i djeci bez pratnje i djeci koja su razdvojena od porodica u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 11. juni 2018. godine – Na zahtjev međunarodnih organizacija koje rade u sektoru dječijih prava u Bosni i Hercegovini, završena je procjena situacije djece migranata i izbjeglica, uključujući djecu bez pratnje i razdvojenu djecu. Formirana je koalicija sastavljena od Međunarodnog foruma so...
Pročitaj više

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS sastali su se danas sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Draganom Mektićem

Predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS na čelu sa direktorom Hamzalijom Okanovićem, su se povodom trenutne migracijske situacije u Bosni i Hercegovini, dana 5. juni 2018. godine sastali sa Ministrom sigurnosti BiH, g-dinom Draganom Mektićem. Povod za sastanak je nedavno potpisivanje...
Pročitaj više