Bilteni

Godišnji bilten 2016

Bilten broj 26 (Kamp 2015)

Katalog rukotvorina korisnika Prihvatnog centra Duje

Bilten br. 19 – Međunarodni omladinski radni kamp – Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Evropi”

Bilten br.20 bos-eng.pdf          Bilten br.20 bos-fra

    

Bilten br. 22 Malonogometna reprezentacija beskućnika BiH


Godišnji bilten MFS-Emmaus

Poplave u BiH, bilten br.23

Bilten br. 24 (Kamp 2014)