Kontakt

Centralni Ured Duje bb 74 207 Klokotnica - Doboj Istok, BiH Tel: +387 35 726 690 Fax: + 387 35 720 284 E-mail: info.ifs@mfs-emmaus.ba Prihvatni centar “Duje” Duje bb 74 207 Klokotnica - Doboj Istok, BiH Tel: +387 35 726 690 Fax: + 387 35 720 284 E-mail: pcduje@mfs-emmaus.ba ...
Pročitaj više