Priručnici

Praktikum za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicima trgovine ljudima.pdf Smjernice o postupanju centara za socijalni rad sa zrtvama trgovine ljudima.pdf Smjernice o postupanju Regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima.pdf
Pročitaj više