Publikacije „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“ i „Izvještaj o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu“

Svake godine hiljade ljudi širom svijeta postaju žrtve trgovine ljudima, a države i vlade su glavne instance odgovorne za prevenciju i suzbijanje ovog krivičnog djela i za zaštitu osoba koje su doživjele trgovinu ljudima. Organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu kako u prevenciji ovog krivič...
Pročitaj više