CENTAR ZA DJECU I MLADE

Sa realizacijom ovog projekta započelo se još u junu 2014. godine kada se polagao kamen temeljac za izgradnju ovog Centra.

Pomenuti projekat se sastoji iz tri faze: izgradnja Centra za djecu i mlade, izgradnja kuće te izgradnja bungalova.

Uz pomoć donatora, izgrađen je Centar za djecu i mlade, usklađen sa propisanim međunarodnim standardima i normativima, koji će djeci, uz nadzor stručnog osoblja, pomoći da prođu kroz procese resocijalizacije i na kraju reintegracije u lokalnu zajednicu. U prvoj fazi za smještaj je predviđeno 24 djece, a sa završetkom izgradnje kuće i bungalova, predviđeni kapaciteti će se proširiti na 54 korisnika.

U projektu izgradnje objekta učestvovali su:

– Iz BiH: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK;

– Iz Holandije: fondacija Proplan kao većinski donator i organizacija Wildeganzen;

– Iz Italije: razne vladine i nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Bućine.

Centar za djecu i mlade zvanično je otvoren 02.09.2015. godine.

MFS - EMMAUS Doboj Istok 141 (Medium) MFS - EMMAUS Doboj Istok 145 (Medium)

MFS - EMMAUS Doboj Istok 147 (Medium) MFS - EMMAUS Doboj Istok 144 (Medium)

MFS - EMMAUS Doboj Istok 143 (Medium) MFS - EMMAUS Doboj Istok 142 (Medium)

Svečanom otvaranju Centra prisustvovali su: Ambasador Holandije u BiH gospodin Juriaan Kraak, Ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK gospodin Hasan Ferhatović, načelnik općine Doboj Istok gospodin Kemal Bratić, gospodin Wilem Pronk – predsjednik fondacije Proplan, te prijatelji i uposlenici MFS-EMMAUS-a. Centar za djecu i mlade su presjecanjem vrpce otvorili ambasador Kraljevine Holandije u BiH gospodin Juriaan Kraak i načelnik općine Doboj Istok gospodin Kemal Bratić.

Capture222