Defektološki tretman

Posebno mjesto u rehabilitaciji maloljetnih korisnika Centra zauzima defektološki tretman.

U Prihvatnom centru “Duje” svakodnevno rade dva defektologa koji po prijemu vrše analize sposobnosti i mogućnosti korisnika.

Primarno mjesto u defektološkom tretmanu jeste edukacija, koja podrazumijeva multidisciplinaran pristup kroz različite predmetne oblasti i time priprema korisnike za polaganje razreda u osnovnoj i srednjoj školi.Pored navedenog defektolozi sa korisnicima Centra organizuju kreativne radionice koje podrazumijevaju izradu ukrasnih predmeta od drveta i stakla, rad sa gipsom i glinom, rad sa raznim vrstama papira, te prakticiraju izrade raznih maketa.

Osim edukacije i kreativnih radionica defektolozi praktikuju i sportske aktivnosti: stoni tenis, fudbal, košarku, odbojku, s ciljem podsticanja njihovog fizičkog razvoja.

Defektolozi se svakodnevno trude da boravak najmlađih korisnika učine što ugodnijim i da doprinesu njihovom razvoju i odgoju kroz kompleksnu i široku lepezu aktivnosti. Zahvaljujući njihovom radu, život mlađih štićenika svakodnevno se pospješuje sticanjem pozitivnih navika, a samim tim pruža im se nada za ljepšu i sigurniju budućnost.

MFS - EMMAUS Doboj Istok 61 (Medium) MFS - EMMAUS Doboj Istok 59 (Medium)