Dnevni centar za djecu i mlade u Potočarima, Srebrenica

                         

Uz podršku IN Fondacije- fondacija  za socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH,  u septembru 2013. godine  pokrenut je projekat Dnevni centar za djecu i mlade u Potočarima. Već četvrtu godinu Dnevni centar za djecu iz lokalne zajednice predstavlja mjesto gdje mogu učiti kroz igru, otkrivati svijet i upoznavati nove prijatelje. To je mjesto gdje mogu pojesti užinu i popiti čaj uz druženje sa vršnjacima i osobljem Dnevnog centra. 2016. godine u Dnevnom centru je evidentirano 55 polaznika.

U okviru Dnevnog centra realizuju se različiti aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i interesovanju djece. Neke od aktivnosti su: pomoć pri izradi domaće zadaće kao svakodnevna aktivnost, kreativne i edukativne radionice, sportsko-rekreativne aktivnosti, ritmičko-muzičke radionice, informatičke radionice i individualni rad sa djecom. Također djeca mogu pohađati kurseve engleskog i njemačkog jezika.

                  

Planom i programom rada Dnevnog centra predviđeni su i izleti za djecu. Do sada djeca su posjetila sljedeće destinacije: Sarajevo, Etno selo Stanišići kod Bijeljine, Banju Guber u Srebrenici, Zvornik i Tuzlu. Pored navedenih aktivnosti, a povodom obilježavanja značajnih datuma organizuju se različiti kulturni i zabavni javni događaji. Jedna od aktivnosti  jeste i direktan rad u lokalnoj zajednici u okviru koje se jednom sedmično realizuju radionice sa djecom predškolskog i nižeg školskog uzrasta, a jednom mjesečno se organizuju i radionice za roditelje.

                       

Aktivnosti direktnog rada u lokalnoj zajednici su prvenstveno vezane za rad u ruralnim područjima opštine Srebrenica. Jedna od aktivnosti Dnevnog centra jeste i profesionalna orijentacija za učenike završnih razreda osnovne škole koja se realizuje u saradnji sa Prvom osnovnom školom Srebrenica.

Uz pomoć osoblja  Dnevnog centra mališani su sve planirane i realizirane aktivnosti objavili u svom časopisu ”Glas djece Srebrenice” gdje je prikazan sav njihov trud i rad. Kroz niz struktuiranih aktivnosti u okviru Dnevnog centra koje su usmjerene ka razvitku praktičnih vještina potrebnih za svakodnevni život, podstiče se razvoj dječije samostalnosti i unapređuju socijalne, kognitivne i fizičke vještine.

                         

 

Ideja projekta Dnevnog centra nastavlja da živi sa planom boljeg i naprednijeg rada sa djecom i mladima Srebrenice.