Edukacija i izgradnja kapaciteta

Nakon finalizacije Smjernica za profesionalce o sprečavanju nasilja nad djecom posredstvom IKT i Smjernica o sprečavanju nasilja nad djecom prilagođene djeci, u drugoj polovini 2017. godine planirana je realizacija edukativnih aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta profesionalaca uključenih u proces i procedure prevencije i sprečavanja nasilja nad djecom.