Edukacija i izgradnja kapaciteta

Tokom realizacije projekta „EMMAUS u borbi protiv trgovine ljudima – suzbijanje i prevencija posredstvom unapređenja politika, edukacije i izgradnje kapaciteta“, MFS-EMMAUS održao je edukacije na temu trgovine ljudima i zaštite žrtava trgovine ljudima za predstavnike EMMAUS zajednica, što je svakako značajan doprinos edukaciji i izgradnji kapaciteta na polju sprječavanja trgovine ljudima:

  • trening za trenere “Trgovina ljudima” realiziran je u maju 2014. u Briselu, Belgija;
  • trening “Fenomen trgovine ljudima”, održan je 22. jula 2014. godine u Srebrenici;
  • trening na temu “Trgovina ljudima: situacija u Litvaniji i dobre prakse BiH” održan je jula 2014. u Vilniusu, Litvanija; te
  • tokom održavanja Regionalnog vijeća Emmaus Europe u Portu, Portugal, u septembru 2014. održan je  trening za delegate i predstavnike Emmaus zajednica.