ERASMUS+ EVROPSKI VOLONTERSKI SERVIS

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u protekloj godini akreditovan za Evropski volonterski servis (EVS) kao organizacija za slanje, primanje volontera i koordinaciju projekata u okviru Erasmus+ programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 

Europska volonterska služba/servis (EVS) je najpoznatiji dio programa Erasmus+ i daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 mjeseci. EVS projekt predstavlja partnerstvo između dvije ili više organizacija koje su zadužene za regrutiranje volontera za svoj projekat.

Aktivnosti volontera/ke su osmišljene tako da donose dobrobit lokalnoj zajednici u zemlji  gdje se servis odvija, ali i da imaju jasno definisan obrazovni cilj za samog volontera/ku.
Volonteri/ke često rade sa djecom, tinejdžerima, osobama sa poteškoćama, imigrantima, starim licima, beskućnicima i drugim ugroženim grupama. EVS projekti se, takođe, mogu baviti kulturom ili zaštitom životne sredine.

Mlada osoba može mnogo toga da dobije, volontirajući u stranoj zemlji. Živeći i radeći u drugačijoj sredini, volonteri/ke upoznaju sami/e sebe i, istovremeno, uče kako da se prilagode drugoj kulturi, i stiču nove vještine. Volonterski projekti imaju značaja i za lokalnu zajednicu, koja je volontera/ku ugostila. Svojim angažmanom volonteri doprinose dobrobiti same organizacije i ljudi koji su u njen rad uključeni i njime obuhvaćeni kao ciljna/e grupa/e. Pored toga, volonter/ka iz strane zemlje daje projektu interkulturalnu dimenziju, što može voditi i ka razvoju lokalne zajednice.

Mladi se mogu prijaviti na postojeće otvorene pozive (projekte) ili se jednostavno obratiti akreditiranoj organizaciji koja ih zanima pa, ukoliko postoji obostrani interes za suradnju, započeti pripreme za volontiranje s najbližom sending organizacijom.

Većina mladih koji su učestvovali  kao volonteri u nekom projektu u okviru EVS-a, kažu da je iskustvo koje su stekli neponovljivo i dragocjeno, stoga EVS preporučujemo mladim volonterima/kama koji žele posvetiti svoje vrijeme doprinoseći lokalnim projektima ali najviše od svega razvijanju vlastitih vještina, upoznavajući neku novu zemlju, njene običaje, kulturu i jezik.