Farma ovaca na Palama, Srebrenica

Izgradnja farme ovaca na području općine Srebrenica započela je 2012. godine. Tada je obezbjeđeno zemljište za izgradnju farme, kao i prateći objekat u ukupnoj površini od 110 duluma.

         

Radovi na izgradnji farme ovaca započeli su 2013. godine za vrijeme trajanja Međunarodnog omladinskog radnog kampa – Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Europi”. Temelji su postavljeni, ploča, zidovi, krov, zatvorene bočne strane, kao i prednja i zadnja strana farme su završene.

          

Iskopan je bunar, dubok 6 m, dva plastenika po 100 m2; od pratećih objekata je napravljen silo- trenc kapaciteta 85 kubnih metara, kuća gdje je završena izgradnja suterena i grubi unutarnji radovi. Kuća će služiti za boravak radnika i svih ostalih posjetitelja buduće farme ovaca. Kuća će imati kapacitet od 20 ležajeva u četiri prostorije i restoran s dnevnim boravkom od 30 mjesta.

Cilj izgradnje farme je osigurati održivi povratak, nova radna mjesta, ponuditi lokalnom stanovništvu nove načine uzgoja ovaca s edukativnim i praktičnim primjerima. Planovi za budućnost se ogledaju u useljaju grla u farmu i obezbjeđivanju hrane za postojeća grla što podrazumjeva  angažman novih radnika.