Fizikalna terapija

U Prihvatnom centru “Duje” za obavljanje fizikalnih terapija se koristi kinezo sala, sala za parafinoterapiju i sala za dječiju rehabilitaciju.

Na fizikalnu terapiju dolaze korisnici koji prvenstveno održavaju svoju pokretljivost i oni uglavnom samostalno izvode vježbe. Također tu su i osobe koje su preživjele apopleksiju, osobe sa cerebralnom paralizom, odnosno sve osobe koje imaju otežane motoričke sposobnosti.

MFS - EMMAUS Doboj Istok 36 (Medium)

U okviru ove službe provode se sljedeće terapije: vožnja bicikla, pasivne i aktivne vježbe, elektroterapija, krioterapija, te razne vrste masaža.

Pored korisnika Prihvatnog centra “Duje” na fizikalnu terapiju dolaze i stanovnici iz lokalne zajednice, koji nemaju mogućnosti da idu u Klinike za liječenje oboljenja izazvanih otežanim motoričkim sposobnostima, te su im ove usluge u Prihvatnom centru “Duje” obezbjeđene bez  naknade.