Informativni materijali

Dnevni centar za djecu u Zvorniku

I mi smo dio saobraćaja!

Projekti MFS-EMMAUS-a

Sponzorstvo jetima

Usluge u zajednici za osobe treće životne dobi

Prihvatni centar Duje

Znanjem protiv ovisnosti

U sklopu projekta “Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječje pornografije u BiH” uz podršku Save the Children i OAK Fondacije, u svrhu podizanja svijesti javnosti i prevencije dječje pornografije izrađeni su promotivni materijali: letci i plakati. Na letku se nalaze osnovne informacije koje se tiču zaštite djece na internetu sa kratkim uputstvima za roditelje i djecu, dok je plakat više baziran na promociji sigurnog korištenja interneta i web stranice www.sigurnodijete.ba. Pri izradi promotivnog materijala korištene su fokus grupe djece određenog uzrasta. Tokom 2011. godine, u suradnji sa njemačkom organizacijom klicksafe.de i poljskom organizacijom Nobodys Children Foundation, izrađeni su dodatni promotivni materijali (letak, poster, brošure za djecu i brošure za roditelje).

 U okviru projekta “Podizanje svijesti i prevencija trgovine ljudima u BiH” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, štampani su poster i letak za različite ciljne skupine (potencijalne žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne i radne eksploatacije, te potencijalne i postojeće klijente žrtava trgovine ljudima).

​Klikom na link ispod možete pogledati letke:

Letak.pdf       

 

 

Klikom na link ispod možete pogledati brošure:

SigurnoDijet-BROSURA-A-FINAL-FLAT-V2.pdf

SigurnoDijet-BROSURA-B-FINAL-KRIVE.pdf

 

Ispod možete pogledati plakate: