Internatski smještaj za djecu u Potočarima, Srebrenica

Poslijeratni ambijent je kreirao specifične uslove školovanja za djecu povratnike iz Srebrenice. Nakon završenog školovanja do 5-tog razreda djeca neuslovnim prijevozom iz rubnih i ruralnih područja u kojima žive, a koja su udaljena između 30-40 km, moraju putovati do centralne škole u Srebrenici. Na putu do škole provedu oko dva sata a vrijeme koje izgube putujući od kuće do škole i vraćajući se iz škole kući, utiče na njihov kvalitet obrazovanja. S obzirom na lošu putnu komunikaciju i geografski položaj sela izostajanje s nastave je česta pojava a samim time još jedan faktor koji utiče na obrazovanje te djece. Kao odgovor na taj izazov, u ECCS-FB je ponuđena usluga smještaja u kapacitetima udruženja za djecu putnike. U kompleksu koji se nalazi u Potočarima je smješteno trenutno 57  djece uzrasta od prvog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole.

Capture2

Cilj usluge je da se pruži cjelosedmični boravak za tu djecu, a njihove aktivnosti su organizovane po principu organizovanja vremena u bilo kom školskom internatu uz namjere da im se pruže i omoguće uslovi za sretno odrastanje.
Pored vremena koji provode učeći i radeći zadaću uz nadzor stručnog osoblja pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, defektologa, njima se nastoji pružiti znanje o životu, o prirodi i nauci. Prepoznajemo njihove afinitete i nastojimo ih kroz stručan rad i dalje razvijati i usmjeravati. Obezbijeđena su im tri obroka, materijalno-tehnički uslovi koji su neophodni za rast i razvoj mladog djeteta u jednu zdravu samostalnu jedinku. Pored raznih aktivnosti koji im nudi centar (kreativnih , edukativnih radionica, sportskih aktivnosti, muziko-terapije, kurs engleskog jezika, informatike) stručni tim svakodnevno radi sa njima, akcenat je stavljen na izradu domaćih zadataka i pomoći pri učenju. U našem centru nastojimo podjednako odgojno-obrazovno djelovati, te maksimalno socijalizirati djecu.

Capture4 Capture5

134 Capture9

Sva djeca zaslužuju pravo na obrazovanje i uslove za sretno odrastanje!
Sa 90 € mjesečno školuj i ti jednog đaka.

Uplate novca možete izvršiti na navedene račune:

Intesa Sanpaolo Banka
1542001100085746
Devizni račun:
SWIFT: UPBKBA 22
IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka
3383002250449586
Devizni račun:
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482

PayPal: donate@mfs-emmaus.ba