Misija

Misija Međunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus glasi: “Stvarati, podržavati i oživljavati takve sredine u kojima će svi, osjećajući se slobodnim i poštovanim, moći udovoljavati svojim potrebama i međusobno se pomagati.”