Projekti sa ciljem podsticanja ekološke svijesti

MFS-EMMAUS je u okviru projekta „Znanjem do boljih uslova života“, realizovao veći broj informativno-edukativnih radionica koje su za cilj imale podići svijest o djelovanju čovjeka na prirodu i neposredno okruženje, načinima kako smanjiti štetni uticaj čovjeka u prirodi, kao i o značaju odvojenog prikupljanja i odlaganja otpada. Pored edukativno-informativnih aktivnosti koje su bile usmjerene na ekološku senzitivnost i zaštitu čovjekove sredine, MFS-EMMAUS je realizovao i učestvovao u konkretnim aktivnostima prikupljanja otpadnih materijala na području Tuzlanskog kantona u vlastitoj režiji, kao i preradu i recikliranje istog. Dajući značaj iskorištavanju otpada kao sekundarnih sirovina kroz kampanje imali smo priliku upoznati stanovništvo sa značajem iskorištavanja otpadnih materijala kao obnovljivih u vidu recikliranja. Prikupljanje papirne ambalaže, skladištenje i transport do otkupnih stanica bio je pilot projekat u koji smo uključili volontere naše organizacije a kao rezultat zabilježeno je povećanje nivoa ekološke svijesti i očuvanja prirode.

Volonteri MFS-EMMAUS-a od 2012. godine redovno učestvuju u LET´S DO IT akcijama, zatim promovišu zdrav način života kroz organizaciju biciklističkih trka, učestvuju u povećanju nivoa bezbjednosti u saobraćaju, promovišu lokalni turizam i aktivno učestvuju u projektima koji imaju za cilj podizanje svijesti o očuvanju životne sredine.