PROJEKTI ZA MLADE

volunteers_l

Ured za mlade djeluje kao područni ured udruženja „HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ sa ciljem da odgovori na probleme sa kojima se mladi susreću, te da mladima pruži šansu za realizaciju ideja sa područja edukacije, zdravlja, sporta, kulture, ekologije i drugih društvenih područja.

Ured za mlade je mjesto gdje mladima nudimo razne sadržaje za rad, edukaciju, kreativnost i druženje.  

Misija: ”Mladima kao nosiocima budućnosti BiH osigurati što bolje uslove za rad, život i slobodno vrijeme”.

Vizija: ”MFS-EMMAUS  ima afirmisane mlade koji volotiranjem uspješno rješavaju probleme i delikatne situacije mladih Bosne i Hercegovine”.

U radu i aktivnostima Ured za mlade poštuje ciljeve, misiju i viziju Udruženja MFS-EMMAUS, zalaže se za zaštitu ljudskih prava i principa međunarodnog humanitarnog prava.

 

PROJEKTI KOJI SE REALIZUJU U OKVIRU UREDA ZA MLADE: