Radnookupaciona terapija

MFS - EMMAUS Doboj Istok 73 (Medium)

Svoj doprinos radu Centra i osoblja daju i sami korisnici, koji kroz aktivnosti na raznim radionicama kreiraju porodični ambijent i osjećaj pripadnosti kolektivu.

Najvažniji dio u rehabilitaciji korisnika zauzima radnookupaciona terapija. U okviru radnookupacione terapije se praktikuje rad u grupama, koje su formirane u odnosu na dijagnoze štićenika i prilagođene njihovim psihičkim i fizičkim sposobnostima.

Na radnookupacionim terapijama se koriste razne tehnike pri izradi rukotvorina: heklanje, pletenje, vez, tkanje, izrada tapiserija, goblena, nakita. Također štićenici rade na izradi slika na drvetu, učestvuju u pripremi i obradi drveta, koriste glinu, gips, izrađuju čestitke, ukrasne knjige i razne ukrasne predmete.

  MFS - EMMAUS Doboj Istok 26 (Medium)  MFS - EMMAUS Doboj Istok 33 (Medium)

MFS - EMMAUS Doboj Istok 69 (Medium)  MFS - EMMAUS Doboj Istok 30 (Medium)

Osim toga korisnici Centra na radnookupacionim terapijama imaju priliku biti dio sekcija: literalne, sportske, dramske i muzičke. U okviru literalne sekcije izdata je zbirka pjesama, koje su korisnici sami pisali pod nazivom “Zbirka pjesama štićenika Prihvatnog centra – Duje”. U sklopu dramske sekcije se uvijek radi na pripremanju novih predstava. 

U Prihvatnom centru “Duje” se u okviru radnookupacione terapije prakticira obilježavanje značajnih datuma, i često se upriliče edukativne radionice na različite teme koje prezentuju taj praznični dan.

Pored kreativnih, umjetničkih i sportskih radionica pod radnookupacionu terapiju spada i učešće u radu plasteničke proizvodnje voća i povrća, preradi poljoprivrednih proizvoda, pomoći pri uzgoju peradi u mini farmama te održavanju i ukrašavanju dvorišta Prihvatnog centra “Duje”.

Radnookupaciona terapija pruža priliku svim korisnicima, koji su prije bili na marginama društva da sada djeluju u okviru kolektiva i individualno doprinose stvaranju drugačije, ljepše stvarnosti, te da se osjećaju korisnim, i na taj način steknu osjećaj pripadnosti jednoj zajednici.

Iako je dolazak na radnookupacionu terapiju na dobrovoljnoj osnovi, radionicu dnevno posjećuje 200 korisnika, raspoređenih po grupama u šest odvojenih prostorija.

U sklopu radnookupacione terapije upotrebom različitih materijala kao što su gips, glina, drvo, krep papir itd., korisnici Prihvatnog centra Duje vješto izrađuju raznovrsne ukrasne predmete, nakit i rukotvorine. Tehnike koje se primjenjuju u radu prilagođene su korisnicima i daju dobre rezultate u njihovoj rehabilitaciji.

Želimo i drugima prenijeti dio sadržaja nastalih tokom radnookupacione terapije, te uvesti vas u svijet ljepote, mašte i kreativnosti.

Širimo ljepotu, dijelimo ljubav i poklanjajmo drugima!