Smjernice o sprečavanju nasilja nad djecom prilagođene djeci

Postojeće Smjernice, izrađene 2013. godine nisu obavezujući dokument za profesionalce u ovoj oblasti. Za njihovu efikasnu primjenu od iznimne je važnosti njihova dalja razrada i promocija kao jasnih instrukcija za odgovor na slučajeve nasilja nad djecom. Smjernice u sadašnjem obliku uključuju proceduralne strukture za četiri kategorije formalne socijalne kontrole u slučajevima utvrđivanja nasilja nad djecom: škole, socijalne usluge, zdravstvene ustanove i agencije za sprovođenje zakona. Međutim, registrirani slučajevi nasilja nad djecom pokazuju da ne postoji standardiziran pristup u prepoznavanju/identifikaciji i postupanju u ovim slučajevima.

Posebna pažnja je usmjerena na šematski prikaz Smjernica, koji će biti prilagođen i pojednostavljen za djecu. Razvojem ovih Smjernica sistem prijavljivanja nasilja nad djecom će biti proširen i omogućit će da nasilje prijavljuju i djeca kao pojedinci, što je danas rijetkost s obzirom da djeca nisu upoznata sa rizičnim ponašanjima za njihov psihički i emocionalni razvoj.