VOLONTERIZAM

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu”- Ghandi

 

U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima. Ljudi diljem svijeta volontiraju zbog različitih razloga: kako bi pomogli u iskorjenjivanju siromaštva i poboljšanju osnovnog zdravstva i obrazovanja, kako bi osigurali sigurnu opskrbu vodom i odgovarajuće sanitarne uvjete, kako bi se bavili pitanjima zaštite okoliša i klimatskih promjena, smanjivali rizik od katastrofa i borili se protiv socijalne isključenosti i nasilnih sukoba. U svim tim područjima volonterstvo doprinosi miru i razvoju stvaranjem dobrobiti  za ljude i njihove zajednice.

Volontiranje je, kao dobrovoljna aktivnost, prije svega sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja i solidarnosti s drugima i drugačijima.

Volontiranje u Bosni i Hercegovini

Volontiranje u Bosni i Hercegovini regulirano je Zakonom o volontiranju FBiH  i  Zakonom o volontiranju RS-a..

Tim su zakonima jasno definirane prava i obaveze volontera, ali i, kako to zakon kaže, Organizatora volontiranja. 

U FBiH se volontiranjem smatra dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade pružaju usluge ili aktivnosti za opće dobro u Federaciji BiH.

U RS-u se volontiranje definira kao aktivnost od opšteg interesa za Republiku Sprsku kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

ZNAČAJ VOLONTERSTVA

U modernom društvu volonterski angažman potiče i vrednuje se kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Volonter se u pravilu može postati bez obzira na dob, spol, starosnu dob, nacionalnost ili druge posebnosti. Jedino što je bitno jeste da odlučite izdvojiti određenu količinu svog vremena i odaberete način na koji ćete ga pokloniti nekome ko treba vašu pomoć. Pored toga, volontere pokreću različiti motivi. Zajedničko svim volonterima jeste da vjeruju u moć i korist onoga što rade, da nastoje poboljšati se u različitim vještinama, da nastoje biti profesionalniji u onome što rade ili što planiraju raditi u budućnosti, da pokušaju pronaći sebe u različitim društvenim djelatnostima, itd. 

Volonteri dijele zajedničke interese, kreativno provode svoje slobodno vrijeme, upoznaju nove ljude i imaju priliku učiti od profesionalaca, isprobavaju svoje sposobnosti ili stiču nove i na kraju, razbijaju monotoniju u svojim zajednicama.

Volonterski angažman od izuzetne je važnosti u vrijeme političkih, ekonomskih i ekoloških kriza, s kojima se svakodnevno suočavamo. Volonterstvo potiče društveni aktivizam, koji je osnovni pokretač svakog naprednog društva. Prepoznavanje potreba zajednice i spremnost na aktivno djelovanje, pomaže društvu da brže i kvalitetnije riješi nagomilane probleme i potrebe. Kroz volontiranje ljudi razvijaju komunikacijske i organizacijske vještine, proširuju svoje socijalne krugove i često dobivaju mogućnosti za plaćene poslove u budućnosti. Uz to, volontiranje pruža i mogućnosti neformalnog obrazovanja, te je zbog toga jedan od ključnih elemenata u strategiji životnog učenja.

Dragi volonteri!

Želite li svoje slobodno vrijeme provesti kvalitetnije?

Želite pomoći nekome?

Usrećiti nekoga?

Naučiti nešto novo?

Ako volite ljude i volite pomagati…

Želite steći nova prijateljstva…

Nova iskustva…

Putovati…

Podići samopouzdanje, osjećaj odgovornosti i vrijednosti…

Uključite se u neke od aktivnosti koje realizuje MFS-EMMAUS:

 • Organizacija i realizacija međunarodnog omladinskog radnog kampa;
 • Praćenje i realizacija projekata u okviru Erasmus+ programa/ Evropski volonterski servis;
 • Pisanje projektnih prijedloga prema domaćim i stranim donatorima;
 • Prevencija bolesti ovisnosti;
 • Prevencija spolno-prenosivih bolesti sa težištem na HIV/AIDS;
 • Realizacija projekata sa ciljem podizanja ekološke svijesti (LET´S DO IT);
 • Organizacija i realizacija seminara i treninga;
 • Organizacija i realizacija humanitarnih bazara i akcija;
 • Neformalna vršnjačka edukacija mladih;
 • Obilježavanje značajnijih datuma;
 • Humanitarne aktivnosti;
 • Organizovanje sportskih manifestacija, priredbi, druženja i izleta;
 • Izrada informativno-edukativnih materijala, suvenira, rukotvorina;
 • I brojne druge volonterske aktivnosti.

Dođite, pozovite nas ili ispunite prijavni obrazac na ovom linku

Budi dio tima volontera MFS-EMMAUS-a!

—————