fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Edukativne radionice „Prevencija zlostavljanja i eksploatacije djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija“

 

 

U okviru projekta “Prevencija zlostavljanja i eksploatacije djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija“, koji MFS-EMMAUS realizira uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, održano je u toku decembra 2016. godine pet edukativnih radionica za djecu, mlade, roditelje i nastavni kadar u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine na temu zaštite djece od zloupotrebe putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Radionice su održane u dvije osnovne i tri srednje škole, a kako slijedi:

 

 

– Osnovna škola „Suljo Čilić“, Jablanica, 01. decembar/prosinac 2016. godine;

-Osnovna škola „Ćamil Sijarić“, Nemila, 05. decembar/prosinac 2016. godine;

-Mješovita srednja tenička škola, Travnik, 07. decembar/prosinac 2016. godine;

-Srednja strukovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Livno, 08. decembar/prosinac 2016. godine;

-Školski centar fra Martina Nedića, Orašje, 09. decembar/prosinac 2016. godine.

 

Tokom edukativnih radionica, djela, mladi, roditelji i nastavni kadar su upoznati sa stranicama www.sigurnodijete.ba i www.e-school.sigurnodijete.ba, kao i SOS linijom za prijavu online zlostavljanja i eksploatacije djece u BiH. Osim toga, učesnicima/ama su predstavljeni načini prevencije online zloupotrebe i zlostavljanja djece i mladih, te kako sigurnije koristiti sadržaj na Internetu. Distribuiran je i promotivni materijal sa savjetima za djecu o sigurnom korištenju Interneta, kao i za roditelje, te u skladu sa rezultatima evaluacije radionica, učesnici/e su smatrali da su radionice bile korisne, a čime je postignut jedan od ciljeva Projekta, a to je da je povećan nivo svijesti i senzibiliranje javnosti o opasnostima i mogućim zloupotrebama posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija.