JEZIK
  • Bosanski
  • English

CENTAR ZA DJECU I MLADE

MFS-EMMAUS je u nastojanju za unapređenjem položaja djece koja su na smještaju i koja se prema timskoj stručnoj procjeni odrede za ovu vrstu podrške i pripreme za osamostaljenje, potpunu resocijalizaciju i izlazak iz javne brige, odlučio započeti izgradnju kompleksa Centra za djecu i mlade, sa dodatnim malim porodičnim domovima, izvaninstitucionalnog smještaja, kako bi adekvatno zbrinuo ovu djecu i spriječio mogućnost da neko od njih završi na ulici u prosjačenju, skitnji ili radnoj eksploataciji koja sa sigurnošću završava trgovinom ljudima.

Cilj je pomoći djeci iz disfunkcionalnih porodica čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, zanemarenoj ili zapuštenoj djeci i djeci kod koje može doći do poremećaja ponašanja koje sa sigurnošću vodi ka delinkvenciji ako se preventivno adekvatno ne reaguje. Ova djeca treba nužno da prođu kroz procese resocijalizacije, osamostaljenja i pripreme za izlazak iz javne brige, do potpune reintegracije u lokalnu zajednicu. U obzir su uzeti zahtijevi nadležnih institucija u oblasti socijalne i dječije zaštite, te standardi EU koji se tiču prava djece i mladih, a iz kojih je proizašla potreba i obaveza MFS-EMMAUS-u za izmiještanje djece iz postojećih objekata institucionalnog karaktera, u okviru Prihvatnog centra Duje u zasebne prostorne kapacitete.

Radi se o jedinstvenom projektu koji ima razrađene sve sadržaje, od procjene, individualnih planova pripreme i podrške u svim sferama života za osamostaljenje i potpune spremnosti za izlazak iz javne brige. Rad se odvija timski sa svim potrebnim stručnjacima iz oblasti socijalne i dječije zaštite i u partnerstvu sa institucijama sistema, za razliku od sličnih pokušaja drugih organizacija u BIH i okruženju.

Izgradnja  kompleksa Centar za djecu i mlade započela je u julu 2014. godine a sastoji se  iz tri faze: izgradnja Centra za djecu i mlade, izgradnja kuće te izgradnja 5 malih porodičnih domova.

Zahvaljujući  holandskoj organizaciji Stichting Proplan, koja je većinski donator, prvi objekat Centar za djecu i mlade izgrađen je i zvanično otvoren u septembru 2015. godine.

U projektu izgradnje Centra za djecu i mlade učestvovali su i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, organizacija Wildeganzen iz Holandije i razne vladine i nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Bućine, Italija.

Drugi dio kompleksa obuhvata izgradnju kuće za smještaj 10 korisnika, kao i izgradnju 5 zasebnih stambenih jedinica (bungalova) za smještaj 20 korisnika.

Izgradnju bungalova finansijski su podržali TDBB – Unija općina turskog svijeta i općina Tavšanli iz Turske čiji su predstavnici bili prisutni na otvorenju.

U male porodične domove bit će smješteno do pet korisnika, ovisno o stručnoj procjeni tima, u fazi su pripreme za realizaciju smještaja, koji predstavljaju put ka osamostaljenju korisnika Centra za djecu i mlade gdje će oni kroz stručnu podršku razvijati svoju samostalnost, odgovornost, sisteme vrijednosti do aktivnog uključivanja u život lokalne zajednice.

 

Centar za djecu i mlade

DSC_0613-Medium
DSC_0440Medium
DSC_0428Medium
MFS-EMMAUS-Doboj-Istok-147-Medium
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG
MFS-EMMAUS-Doboj-Istok-143-Medium
MFS-EMMAUS-Doboj-Istok-145-Medium
MFS-EMMAUS-Doboj-Istok-144-Medium
MFS-EMMAUS-Doboj-Istok-142-Medium
DSC_0365 (Medium)
IMG_1030 (Medium)
IMG_1111 (Medium)
22359390_1576132362449953_1813921950_n
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja

Intesa Sanpaolo Banka

1542001100085746

Devizni račun:

SWIFT: UPBKBA 22

IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

Uni Credit Banka

3383002250449586

Devizni račun:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem PayPal-a