Dnevni centar za djecu u Doboju

U maju 2017.godine počeo je sa radom MFS – EMMAUS-ov Dnevni centar za djecu u Doboju.

Naš Dnevni centar ima za cilj kreativno osmišljavanje slobodnog vremena i podsticanje djece predškolske i školske dobi na druženje i igru, uzrasta od 4 do 12 godina, a trenutno usluge Centra svakodnevno koristi 25 djece.

 

Jedan od slogana našeg Dnevnog centra je IGRAJMO SE SA SVRHOM, što znači da edukativnim i kreativnim sadržajem želimo uticati na sticanje znanja kroz igru. Vizija i cilj su nam podsticanje i učenje moralnih vrijednosti kao što su ljubav, porodica, nesebičnost, iskrenost i prijateljstvo, razvijanje stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti, zalaganje za kulturni i duhovni razvoj, te podsticanje i oraganiziranje akcija i aktivnosti sa djecom i za djecu, na temelju njihovih želja i interesa.

 

 

Aktivnosti koje nudi naš Dnevni centar obuhvataju:

– edukativno-kreativne radionice
– likovne-literarne                           
– muzičko-ritmičke radionice
– sportsko-rekreativne aktivnosti
– kulturno-zabavne aktivnosti
– induvidualni i grupni rad sa djecom
– pomoć pri izradi domaćih zadataka