Prihvatni centar “Duje”

 

Prihvatni centar “Duje” djeluje od 2004. godine kao centar za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe i jedan je od najvećih projekata Udruženja “HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS”.

Rad Centra usmjeren je na rehabilitaciju, resocijalizaciju, sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga.

U Centru je trenutno utočište pronašlo oko 440 korisnika, različitih socio-zdravstvenih potreba kojima se svakim danom pruža medicinska, edukacijsko – rehabilitacijska, odgojno – obrazovna pomoć, a sve to sa mnogo tolerancije, ljubavi i razumijevanja.

Korisnici usluga su: osobe treće životne dobi različitih kategorija i oboljenja, osobe sa intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, nepokretne osobe sa kombinovanim smetnjama, beskućnici, mladi sa asocijalnim ponašanjem te mladi iz ugroženih/rizičnih grupa. U skladu sa propisanim međunarodnim standardima i normativima pružanje usluga se realizuje kroz četiri organizacione jedinice Prihvatnog centra:

 – Centar za stara i nemoćna lica;

 – Centar za lica sa duševnim smetnjama;

 – Centar za lica sa invaliditetom i

 – Centar za djecu i mlade.

 

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Svojim sadržajem Prihvatni centar Duje korisnicima osigurava bezbrižan i siguran boravak a vašom mjesečnom donacijom u iznosu od 40 Eura za jednog korisnika, direktno pomažete naš rad i dajete nam podršku da korisnicima centra pružimo kvalitetnije uslove života.

Novac koji donirate možete uplatiti na račune Udruženja:

Intesa Sanpaolo Banka

1542001100085746

Devizni račun:

SWIFT: UPBKBA 22

IBAN: BA39 1542 0011 0008 5746

 

Uni Credit Banka

3383002250449586

Devizni račun:

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3389104805723482

Novac možete uplatiti putem Pay Pala direktno na adresu: donate@mfs-emmaus.ba

 

ili klikom na:
 

Socijalna služba

Fizikalna terapija

Defektološki tretman

Kreativne radionice

Radnookupaciona terapija

Čistoća, higijena i politika kvaliteta