fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Conference “Everyone has the role: how to make a difference together”

The Eighth High Alliance Against Human Trafficking Conference “Everyone Has a Role: How to Make a Difference together” is held on 23 and 24 April 2018 in Hofburg, Vienna.

Ms. Amela Efendić, an expert advisor to MFS-EMMAUS, a member of Emmaus International and Emmaus Europe, and a manager of the European Resource Center for the Prevention of Trafficking in Human Beings and other forms of exploitation, participates as a panelist at a delegation from Bosnia and Herzegovina, led by BiH State Coordinator for Prevention of Trafficking in Human Beings.

Fokus ovogodišnje konferencije na visokom nivou je promovisanje važnosti inkluzivnih partnerstava u cilju daljeg jačanja koherentnosti napora protiv trgovine ljudima i jačanja saradnje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Konferencija će ispitati postojeća, tradicionalnija partnerstva protiv trgovine ljudima, kao i prednosti inovativnih modaliteta saradnje koje često ostaju “nevidljivi” u formalizovanim multidisciplinarnim okvirima. Poseban naglasak će se naći i na novim akterima čiji angažman bi donosio dodatnu vrijednost za reakcije protiv trgovine ljudima.