fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Konferencija “Svako ima ulogu:kako zajedno napraviti razliku”

Osamnaesta konferencija visokog ranga Alijanse protiv trgovine ljudima “Svako ima ulogu: kako zajedno napraviti razliku” održava se 23. i 24. aprila 2018. godine u Hofburgu u Beču.

Gospođa Amela Efendić, stručni savjetnik MFS-EMMAUS-a, koji je dio organizacije Emmaus International i Emmaus Europe, i menadžer Europskog resursnog centra za sprečavanje trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije, učestvuje kao panelista na konferenciji sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine, koju predvodi Državni koordinator BiH za sprečavanje trgovine ljudima.

Fokus ovogodišnje konferencije na visokom nivou je promovisanje važnosti inkluzivnih partnerstava u cilju daljeg jačanja koherentnosti napora protiv trgovine ljudima i jačanja saradnje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Konferencija će ispitati postojeća, tradicionalnija partnerstva protiv trgovine ljudima, kao i prednosti inovativnih modaliteta saradnje koje često ostaju “nevidljivi” u formalizovanim multidisciplinarnim okvirima. Poseban naglasak će se naći i na novim akterima čiji angažman bi donosio dodatnu vrijednost za reakcije protiv trgovine ljudima.