Video spotovi

Internatski smještaj za djecu u Potočarima, Srebrenica

Prihvatni centar Duje

EMMAUS-međunarodni omladinski radni kamp 2016

Narodna kuhinja u  Doboju

Dnevni centar u Zvorniku

Projekat izgradnje bunara u Čališmanima, općina Zvornik

MFS-EMMAUS potpisao memorandum o saradnji sa Fudbalskim klubom Sarajevo

Vedad Ibišević – Podrška reprezentaciji beskućnika BiH

Sigurno dijete

Prevencija radne eksploatacije