fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Završne radionice projekta “Zajedno da nastavimo”

 

U okviru projekta podržanog od strane Američke ambasade u BiH, u proteklom periodu realizovano je niz aktivnosti u Srebrenici i Doboj Istoku koje su imale za cilj predstaviti važnost implementiranja ovakvih projekata, kao i kreiranje preduslova za jačanje aktivnog učešća mladih u zajednici. Realizovane su različite radionice koje su za cilj imale edukaciju iz oblasti komunikacije, upoznavanja sa osnovama nenasilnog i kreativnog upravljanja kofliktom, a koje su doprinijele jačanju kompetencija mladih i nadogradnju postojećeg znanja.

Neformalna edukacija, druženje i participativne metode koje su korištene tokom realizacije projektnih aktivnosti direktno jačaju učesnike što je izuzetno značajno za mlade iz oba entiteta, ako se uzme u obzir nedovoljna uključenost istih u društvene procese u zajednici. Takođe, u okviru projekta izrađen i distribuiran je promotivni materijal (brošure i promotivni video) koji je doprinijeo boljoj promociji volonterizma i društvenog angažmana, sa jasnim porukama o važnosti nenasilja, tolerancije i dijaloga kao alata za održavanje mira.

Projekat je realizovan u periodu juli–decembar 2018. i u značajnoj mjeri je unaprijedio konstruktivno suočavanje sa različitim predrasudama, tokom kojeg su mladi imali priliku da ojačaju interkulturalne kompetencije. Identificiranje nenasilja, tolerancije i dijaloga kao alata za stvaranje mira i jačanje omladinskog uključenja i volonterizma su bili glavni ciljevi ovog projekta.