fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

IX stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini, 27. – 30. septembar 2016. godine, Neum, BiH

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, Udruženjem Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, Misijom OSCE u BiH, Unicef-om, Ambasadom Velike Britanije u BiH i Centrom za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, organiziraju IX Stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini, u hotelu „Grand” u Neumu, u periodu 28-30. septembar 2016. godine.

Savjetovanje će ugostiti preko 150 sudija i tužioca iz pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta, te kantona, kao i kolege iz pravosudnih institucija iz regije – Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore. Program stručnog savjetovanja će se odvijati po specifičnim oblastima kriminaliteta: privredni i organizirani kriminal, trgovina ljudima, djeca i maloljetnici u krivičnom postupku, korupcija, te ratni zločini, definiranim u skladu sa stvarnim potrebama djelovanja pravosuđa u BiH. Profesionalci će tokom trodnevnog rada imati priliku unaprijediti i proširiti znanje u pomenutim oblastima, razmijeniti iskustva i najbolje prakse, te raditi na poboljšanju mehanizama djelovanja u navedenim oblastima. Uz navedeno, unaprijediti će se suradnja pravosudnih institucija i nevladinog sektora u pomenutim oblastima, a u skladu sa preporukama međunarodnih izvještaja iz ovih oblasti.

image-0-02-05-fcda29b0a7367186a4994639c207301a9d1a47191d0f443c1d33b25d0bb10ece-v

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) će ove godine, u suradnji i koordinaciji sa organizacijama OSCE i Unicef, u sklopu pomenutog savjetovanja, organizirati jedan od četiri panela, Panel IV, na temu „Djeca, žrtve i svjedoci u krivičnim postupcima i slučajevima trgovine ljudima”. Cilj panela ce biti analiza i predstavljanje aktuelnog problema radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini, a posebno iskorištavanja djece i maloljetnika u svrhu prisilnog prosjačenja i srodnih oblika eksploatacije. Osim toga, cilj je sa učesnicima/ama podijeliti teoriju, iskustva, najbolje prakse u slučajevima trgovine ljudima i tretmanu žrtava i žrtava/svjedoka trgovine ljudima, kako u BiH, tako i u široj regiji i zemljama Europe.