fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

RAZVOJ SMJERNICA ZA PREVENCIJU NASILJA NAD DJECOM U BOSNI I HERCEGOVINI PRILAGOĐENIH DJECI

U ime Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o javnoj promociji i predstavljanju publikacija projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“, podržanog od strane UNICEF-a i Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Naime, u cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom, te ohrabrivanja djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, MFS-EMMAUS je u suradnji sa priznatim stručnjacima u oblasti prevencije nasilja nad djecom i zaštite djece, pripremio i publikovao:

  • „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ namijenjene profesionalcima koji djeluju u ovoj oblasti;
  • slikovnicu „Sve što treba da znaš o nasilju!“ namijenjenu djeci uzrasta 6-11 godina;
  • online aplikaciju „Budi Cyber detektiv!“ za korištenje na društvenim mrežama za djecu uzrasta 12+.

Slikovnica i online aplikacija posebno su prilagođene potrebama djece pomenutih uzrasta, te obrađuju različite oblike nasilja: zanemarivanje djeteta, fizičko, emocionalno, seksualno i vršnjačko nasilje, i online nasilje ili nasilje u digitalnom okruženju. Razradom ovog specifičnog oblika nasilja u okviru Smjernica i razvijanjem specijalizovanih sadržaja za djecu, kao i promocijom primjene Smjernica u praksi, projekat doprinosi jačanju postojećeg sistema dječije zaštite u BiH, kako bi se adekvatno odgovorilo na sve poznate oblike nasilja, eksploatacije i zanemarivanja djece.

Javna promocija publikacija i press konferencija će se održati dana 14. novembar/studeni 2017. godine u terminu od 13:00 do 14:00 sati u prostorijama centra „Networks“ (adresa: Skenderpašina 1, Sarajevo). Predstavnici relevantnih institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, stručnjaci u pomenutoj oblasti, djeca i mladi, te predstavnici medija su pozvani da učestvuju u navedenom događaju. Gostima će se obratiti predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, UNICEF-a, MFS-EMMAUS-a, kao i stručnjaci koji su učestvovali u izradi publikacija.