fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Asistencija i zaštita ilegalnih migranata u BiH

Od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu pri zbrinjavanju određenih kategorija ilegalnih migranata u BiH, za koje država ne posjeduje adekvatne uslove i kapacitete za smještaj i zbrinjavanje, je suradnja s MFS-EMMAUS-om koja se realizuje na osnovu Ugovora o suradnji i osiguranju smještaja i zbrinjavanja ilegalnih migranata u BiH sa Službom za poslove sa strancima BiH od decembra 2009. godine.

U skladu s navedenim, MFS-EMMAUS pruža asistenciju ilegalnim migrantima: porodicama u ilegalnom boravku, djeci u pratnji jednog roditelja i maloljetnim osobama bez pratnje, kao i osobama sa blažim mentalnim invaliditetom. Usluge koje se pružaju ilegalnim migrantima u MFS-EMMAUS-u su smještaj, pružanje zaštite i sigurnosti, hrane, odjeće, obuće, higijenskih i ostalih potrepština, svih vrsta medicinskih usluga, kao i radno-okupaciona terapija i aktivnosti opismenjavanja za djecu.

Do kraja 2016. godine, MFS-EMMAUS je zbrinuo trideset (30) ilegalnih migranta, od čega dvadeset i tri (23) maloljetne i sedam (7) punoljetnih osoba.