JEZIK
  • Bosanski
  • English

Edukacija i izgradnja kapaciteta

U cilju podizanja svijesti djece, roditelja i nastavnog kadra o problemu online zloupotrebe djece posredstvom informacijskih i komunikacijskih tehnologija realizirane su edukativne radionice za djecu, roditelje i nastavnike u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine na temu „Surfaj sigurno“.

Edukativne radionice održane su u preko 60 škola, sa gotovo 2500 prisutnih učenika i roditelja, kao i preko 300 nastavnika osnovnih i srednjih škola. Ove aktivnosti su rezultirale intenziviranjem edukacije o sigurnosti na internetu u školama širom BiH, kao i postavljanjem portala www.sigurnodijete.ba kao „homepage“ ili početne stranice u kabinetima informatike u većem broju škola uključenih u aktivnosti.

Kao dodatna vrijednost u implementaciji aktivnosti, realizovano je nekoliko radionica u školama, a kao rezultat uspostavljene suradnje i na inicijativu samih škola. Kroz angažman Vijeća roditelja i paralelne uključenosti Vijeća učenika, MFS-EMMAUS je povećao potencijale za kontinuirano elektronsko obrazovanje među roditeljima i u budućnosti.