fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Edukacija profesionalaca na temu “Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođene djeci”

U cilju jačanja aktivnosti prevencije nasilja nad djecom, te ohrabrivanja djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS je u okviru projekta „Razvoj Smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“ u suradnji sa priznatim stručnjacima u oblasti prevencije nasilja nad djecom i zaštite djece, pripremio i publikovao „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ namijenjene profesionalcima koji djeluju u ovoj oblasti.

Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini posebno su prilagođene potrebama djece i njihovih porodica, te dopunjene važnom kategorijom nasilja nad djecom, takozvanog “online nasilja“ ili „nasilja u digitalnom okruženju”.

Dana 20. i 21. novembra, 2017. godine, u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu, počela je i druga Edukacija profesionalaca na temu “Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođene djeci” u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima, za članove Regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima i ostale profesionalce uključene u oblast prepoznavanja i odgovaranja na slučajeve nasilja nad djecom, te koordinaciju aktivnosti i usluga koje se pružaju djeci žrtvama nasilja, čime je planirano poboljšanje kapaciteta za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.

Edukacija pruža sveobuhvatan i sistematičan pregled stanja, uključujući realizirano mapiranje stanja u oblasti nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini; zakonodavni okvir sa osvrtom na nacionalno i međunarodno zakonodavstvo; kroz praktične studije slučaja predočiti sistem ranog prepoznavanja nasilja nad djecom, uključujući i nasilje u digitalnom okruženju i prijavljivanja slučajeva u BiH; te analizirati fenomenologiju krivičnog djela i specifične pojavne oblike. Obradom različitih tematskih oblasti, uz interaktivne diskusije i primjere iz prakse, ostvarit će se jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u oblast zaštite djece.