fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Fondacija Muharem Berbić obezbijedila sredstva za smještaj 10 učenika u internatski centar u Srebrenici

Poslijeratni ambijent je kreirao specifične uslove školovanja za djecu povratnike iz Srebrenice. Nakon završenog školovanja do 5-tog razreda djeca neuslovnim prijevozom iz rubnih i ruralnih područja u kojima žive, a koja su udaljena između 30-40 km, moraju putovati do centralne škole u Srebrenici. Na putu do škole provedu oko dva sata, a vrijeme koje izgube putujući od kuće do škole i vraćajući se iz škole kući, utiče na njihov kvalitet obrazovanja. S obzirom na lošu putnu komunikaciju i geografski položaj sela izostajanje s nastave je česta pojava, a samim time još jedan faktor koji utiče na obrazovanje te djece. Kao odgovor na taj izazov, MFS-EMMAUS je ponudio uslugu smještaja u kapacitetima udruženja za djecu putnike.

Cilj usluge je da se pruži cjelosedmični boravak za tu djecu, a njihove aktivnosti su organizovane po principu organizovanja vremena u bilo kom školskom internatu uz namjere da im se pruže i omoguće uslovi za sretno odrastanje.

Pored vremena koji provode učeći i radeći zadaću uz nadzor stručnog osoblja pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, defektologa, njima se nastoji pružiti znanje o životu, o prirodi i nauci. Prepoznajemo njihove afinitete i nastojimo ih kroz stručan rad i dalje razvijati i usmjeravati. Obezbijeđena su im tri obroka, materijalno-tehnički uslovi koji su neophodni za rast i razvoj mladog djeteta u jednu zdravu samostalnu jedinku. Pored raznih aktivnosti koji im nudi centar (kreativnih , edukativnih radionica, sportskih aktivnosti, muziko-terapije, kurs engleskog jezika, informatike) stručni tim svakodnevno radi sa njima, akcenat je stavljen na izradu domaćih zadataka i pomoći pri učenju.

Fondacija Muharem Berbić je obezbijedila sredstva za smještaj 10 učenika u internatski centar. Sretno našim školarcima!