fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Izgradnja bunara u Africi

MFS-EMMAUS, od početka 2022. godine radi na izgradnji bunara u Ugandi, u saradnji sa partnerskom organizacijom na terenu. Do sada smo, zahvaljujući vašim donacijama, uspjeli iskopati preko 43 površinska bunara u najsiromašnijim naseljima ove istočnoafričke zemlje.

 

Uganda, zemlja sa populacijom od 42,86 miliona ljudi gdje preko 60 % stanovništva nema pristup čistoj, pitkoj vodi ponukali su nas da počnemo raditi i na toj teritoriji Afrike. Cijena bunara je 2.600,00 KM. Bunari su površinski i posjeduju ručnu pumpu i sabirno korito. Način kopanja je ručno i pretežno se na 10 metara nađe pitka voda. Gradi se u ruralnim naseljima gdje ljudi pored toga što je koriste za piće, također koriste i za napajanje stoke i za poljoprivredne kulture, naravno ukoliko iste imaju.

 

Nadamo se da ćete nas podržati Vašom donacijom kao i do sada. Način uplate, sa svim pojašnjenjima nalazi se ispod na fotografiji.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail ili broj telefona:

 

info.ifs@mfs-emmaus.ba

+38735726690

 

Dobro se boljim vraća!

 

Letci - Uski Format Uganda 2
Uplatnica - Bunari 2
Letci - Uski Format Uganda 2 Uplatnica - Bunari 2