fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Korisnici projekta „Stanovanje uz podršku“ učestovali na „Naučno-istraživačkom kampu za mlade“

Korisnici projekta „Stanovanje uz podršku“ učestovali su na „Naučno-istraživačkom kampu za mlade“ koji se održao u periodu od 15. do 17. decembra u Lukavcu. Cilj kampa je bio afirmacija međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu.

U sklopu NIK-a inkluzivni hor Doloresy, čiji je osnivač i voditelj prof.dr. Edina Šarić, a u čijem sastavu se nalaze i korisnici programa Stanovanje uz podršku, su kao specijalni gosti imali svoj prvi zvanični nastup. Taj nastup je organizovan u dijelu koji se tiče kulturno-umjetničkog stvaralaštva u pomenutom događaju. Imali su priliku pokazati svoje sposobnosti i osloboditi svoje kapacitete te kroz pjesmu poslati poruku publici da inkluzija kroz muziku i zabavu može dovesti do odličnih rezultata.

Pored naših korisnika na kampu je sudjelovalo i nekoliko fakulteta iz Tuzle, Bihaća i Travnika kao i NVO: „Zelene staze – Green tour, “Frama” i “Polaris” iz Tuzle, “Toper” Doboj, “EKO – Leonardo” Priboj, “Sara” Srebrenica i mnogi drugi.