fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Kurban 2023. godine

MFS-EMMAUS je Udruženje koje godinama realizuje različite aktivnosti, projekte i sezonske aktivnosti u cilju podrške i pomoći ljudima u potrebi. Dosljedni smo svoje odgovornosti i obaveza prema korisnicima naših usluga i kao i svake godine svjedočimo određenom broju pojedinaca koji samoinicijativno doniraju kurbane ili sredstva za kupovinu kurbana.
Pored naših stalnih partnerskih organizacija te institucija Islamske zajednice u BiH koje takođe redovno doniraju velike količine kurbanskog mesa za potrebe svih naših korisnika i ove godine imamo dosta inicijativa na ovu temu.
Na osnovu velikog broja upita i dosadašnjih dobrih iskustava pojedinaca i organizacija, odlučili smo poštujući njihovu volju i želju da pomognu naše korisnike i ove godine dati informaciju o cijeni kurbana.
Cijena je jedinstvena i iznosi 400 KM po kurbanu.
Kurbani od lokalnog stanoviništva i organizacija će kao i prethodnih godina biti prikupljani u prostorijama naše centrale u Doboj Istoku.
Sve prikupljene količine kurbanskog mesa biti će iskorištene prvenstveno za ishranu 450 naših korisnika smještenih u Prihvatni centar Duje, kao i za druge projekte kroz koje se kontinuirano priprema i do 3.500 obroka dnevno, kao što su: Internatski smještaj za djecu u Potočarima, Jedan obrok dnevno, Narodna kuhinja u Doboju i dr.
Uplatu možete izvršiti na navedeni račun Udruženja MFS-EMMAUS ili direktno na adresi našeg centralnog ureda u ulici Zlatnih ljiljana 146, 74 207 Klokotnica – Doboj Istok, BiH.
Uni Credit Banka
3383002250449586
Devizni račun:
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3389104805723482
Svrha uplate: Kurban za 2023. godinu
Sve dodatne informacije možete dobiti na nroj telefona: 035 726 690
Dobro se boljim Vraća!