fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

MFS-EMMAUS-ov konvoj pomoći sa pet šlepera (120 t) brašna, krenuo je jutros za Siriju iz Doboj-Istoka.

Konvoj prati nekoliko naših uposlenika koji će imati priliku direktno uručiti prikupljenu pomoć i biti uključeni u humanitarni rad na terenu u izbjegličkim kampovima.

Humanitarna akcija prikupljanja brašna realizovana je zahvaljujući velikom odzivu i solidarnosti građana BiH, nakon što je prvi šleper pomoći uspješno stigao u Siriju u decembru, a koji je bio ujedno i jedini evropski šleper pomoći.

Koristimo priliku da se zahvalimo Medžlisima islamskih zajednica Gračanica, Zvornik, Tuzla i Živinice koji su uz podršku građana prikupili najveći dio od ukupne količine brašna koja se šalje na konvoju. Takođe zahvaljujemo i građanima Kalesije koji su se samostalno organizovali i pokrenuli akciju prikupljanja na području njihove općine.

Zahvalnost dugujemo  Fondaciji Muharem Berbić, organizacijama A.R.P.A i „A Braccia aperte con Maria“ iz Italije, kompaniji d.o.o Bingo, mlinovima Rebronja i Mlinoles i ostalim privrednim subjektima te pojedincima iz raličitih dijelova BiH koji su svojim uplatama na račun ili pozivom na humanitarni broj dali svoj doprinos.

Sretni smo i ponosni da su nas podržali ljudi iz raznih gradova BIH kao što su Srebrenik, Sarajevo, Doboj, Doboj Istok, Zenica, Tešanj, Bosanska Krupa, Kakanj, Jelah, Janja, Mostar, Lukavac kao i dijaspore.