fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

MFS-EMMAUS-ov ured u Srebrenici posjetili predstavnici Rijaseta Islamske zajednice u BiH


Jučer su MFS-EMMAUS-ov ured u Srebrenici posjetili predstavnici Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Nakon što su obišli kapacitete Internatskog smještaja i Dnevnog centra za djecu u Potočarima, održan je radni sastanak na kome su pored predstavnika MFS-EMMAUS-a prisustvovali i  Hamed Efendić – direktor Ureda za društvenu brigu i saradnica Emina Bešlija,  prof. dr. Nezir Halilović – šef odjela za vjeronauku Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice i Sejid Eminović – stručni saradnik za osnovno i srednje obrazovanje. Projekat Internatskog smještaja za djecu je sa stručnog aspekta prezentovan od strane dr. Azema Poljića koji je MFS-EMMAUS-ov spoljni saradnik.

Cilj ove posjete je nastojanje Rijaseta Islamske zajednice u BiH da podrži ovaj projekat koji je itekako značajan za obrazovanje djece na području Srebrenice i Podrinja.

Napominjemo da Internatski smještaj pruža cijelosedmični boravak za 60 djece kojima je škola udaljena od kuće više od 30 kilometara. S obzirom na lošu putnu komunikaciju i geografski položaj sela izostajanje s nastave je česta pojava a samim time još jedan faktor koji utiče na obrazovanje te djece. MFS-EMMAUS ovim projektom uklonio je te poteškoće. U sklopu centra, pored vremena koje provode u učenju, svakodnevno, uz nadzor stručnog osoblja centra održavaju se i brojne kuluturne, zabavne, edukativne i kretaivne radionice za djecu, shodno njihovom uzrastu i potrebama.