fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

MFS-EMMAUS podržao Projekat jačanja porodice u realizaciji SOS Dječija sela Goražde

MFS-EMMAUS je protekle sedmice podržao Projekat jačanja porodice u okviru obilježavanja “ Dječije nedjelje”. Projekat je realizovan u saradnji sa SOS dječija sela i JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde a baziran je na druženje partnera koji rade na jačanju porodice, uključujući roditelje i djecu prvenstveno.
Druženje je organizovano na otvorenom, na izletištu Bijele vode, gdje su se organizovale različite aktivnosti, čiji je cilj bio podstaknuti djecu na sportske aktivnosti i na taj način ukazati na važnost bavljenja sportom isključivo u funkciji zdravlja, uživanja u igri i kretanju, razvijanju ne samo njihovih fizičkih i psihomotornih sposobnosti nego i pozitivnih osobina ličnosti.
Kroz zajedničku igru i druženje možemo da ukažemo na poštivanja prava djeteta i važnost porodice u tom procesu sve u cilju zaštite djece i jačanja njihovih porodica.
Djeci se na kraju pridružio i gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović gdje ih je pozdravio i zajedno sa djecom osvrnuo na sva prava djece koja su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta.
U konačnici ovo druženje je pokazalo koliko je važan timski rad u promicanju ljudskih prava i koliko svi možemo i trebamo da damo doprinos u tom procesu.