fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

MFS-EMMAUS realizira međunarodnu naučno – stručnu konferenciju „Osobe sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – prikaz modela Njemačke i Bosne i Hercegovine“

 

Realizacija naučno – stručne konferencije „Osobe sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – prikaz modela Njemačke i Bosne i Hercegovine“,  koju organizira MFS-EMMAUS  u saradnji sa Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, započela je jučer 29.06.2016. godine, dolaskom učesnika i sastankom sa organizatorima.

S tim u vezi prva od aktivnosti koja se obavila u sklopu ove konferencije je studijska posjeta studenata Univerziteta Siegen, Njemačka na čelu sa Prof. Dr. Johannes Schädler .

Prilikom obilaska, studenti su imali priliku da se detaljno upoznaju sa radom i aktivnostima centra a posebno oduševljenje izazvao je kulturno – zabavni program koji su za njih na njemačkom jeziku priredili korisnici Prihvatnog centra.

Nakon obilaska Prihvatnog centra Duje, održan je okrugli sto gdje se razgovaralo o položaju osoba sa invaliditetom u BiH. Na ovom događaju, koji je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, donosioca odluka, obrazovnog sektora i predstavnika organizacija civilnog društva govorilo se o izazovima i mogućnostima s kojima se suočavaju svi sektori.

Okrugli sto je započeo pozdravljanjem i uvodnim predstavljanjem ciljeva skupa od strane organizatora MFS-EMMAUS (Sabina Arnaut Jahić) i ERF (Dr.sc. Vesna Bratovčić i Dr.sc. Edina Šarić), te obraćanjem stručne saradnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Nermina Suljić, koja je istaknula značaj organizovanje ovakvih razmjena, te poželjela dobrodošlicu gostima u BiH. Izrazila je nadu da će se tokom okruglog stola javiti nove ideje i definisati zaključci koji bi predstavljali smjernice za unapređenje položaja osoba s invaliditetom.

Prof. Dr. Johannes Schädler, Univerzitet Siegen, Njemačka je prisutne upoznao sa njemačkim sistemom funkcionisanja servisa za podršku osobama s invaliditetom.

Sistem socijalne zaštite u odnosu na osobe s invaliditetom u BiH prisutnima je prezentovao Mr.sc. Senad Mehmedinović te prisutne detaljnije upoznao sa zakonskim regulativama, značajnim dokumentima te poteškoćama s kojima se suočava navedena kategorija pri ostvarivanju prava.

Sanja Živković UG „Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj“- osvrnula se na značaj angažmana cijele zajednice kroz prezentaciju pod nazivom „Važnost razvijanja socijalne inkluzije i integracije“, a Đulsema Šehić, Udruženje “Životna pomoć” je prezentovala model „Saradnja sa Netzwerk Inklusion Bosnien, prethodne aktivnosti i rezultati“.

Kako u praksi izgleda i sa čime se susreću pružaoci usluga socijalne zaštite tokom osiguranja uslova ostvarivanja prava, skup su upoznali Arnes Mujić (pravnik Centra za socijalni rad, Doboj Istok) i Esed Buljubašić (socijalni radnik Prihvatnog centra „Duje“, MFS-EMMAUS).

Nakon održanog okruglog stola, druženje je nastavljeno u restoranu „Leptir“ u kojem su korisnici projekta „Stanovanje u zajednici uz podršku“, kao dio programa profesionalnog osposobljavanja, servirali ručak i posluživali učesnike.

Kako bi cjelokupna briga za marginalizirane grupe dala pozitivne ishode, neophodno je organizovanje više ovakvih događaja, umrežavanje i razvijanje interdisciplinarnog pristupa, jer na taj način se otvara mogućnost da svi akteri govore iz svoje perspektive i da zajedno postave smjernice za dalje djelovanje.