fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

NAJAVA: MFS-EMMAUS učesnik na konferenciji o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

ATAAC 2017

Od 13. – 15. 9. 2017. godine u hotelu Westin u Zagrebu, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, održati će se  konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom pod nazivom Asistivna tehnologija i komunikacija.

Organizator konferencije je firma E-Glas, Tehnički fakultet  Rijeka i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb.

MFS-EMMAUS će uzeti učešće kao ovogodišnji partner organizatora konferencije koja ima za cilj predstaviti najnovija tehnička dostignuća u području asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije, kao i mogućnosti njene primjene.

Za vrijeme trajanja konferencije fokus će biti na sljedećem:
1. dan – Djeca s teškoćama u razvoju: porodica, vrtić i škola
2. dan – Rana intervencija, rehabilitacija, bolnice, centri za odgoj i obrazovanje
3. dan – Asistivna tehnologija za samostalan život, rad i učenje

Saradnja MFS-EMMAUS-a s organizatorom konferencije je započela na inicijativu prof. Edine Šarić (Katedra za motoričke poremećaje, ERF Tuzla) organizacijom edukacije za stručno osoblje uposlenika Udruženja 17. maja 2017. Tom prilikom s profesorom Miroslavom Vrankićem su pokrenuti inicijalni dogovori o mogućnosti otvaranja kabineta za asistivnu tehnologiju u okviru Prihvatnog centra Duje, koji bi predstavljao referentni centar na području BiH.

Konferencija će okupiti vodeće svjetske stručnjake, te korisnike asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije.

Sve dodatne informacije o konferenciji se nalaze na web stranici http://www.ataac.eu/hr/index.html.