fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Ne gledajte šta nemamo, pogledajte šta možemo! Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježen i u Prihvatnom centru Duje

Uposlenici Prihvatnog centra Duje organizovali su danas radionicu sa našim korisnicima na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Cilj radionice je bio podići svijest o prihvatljivosti osoba sa invaliditetom u drustvenu sredinu. O većem uključivanju kao i o mogućnostima i kapacitetima invalidnih osoba.
Kako na prvu percepciju da uočimo nečije nedostatke ili mogućnosti. Da li nas često ili skoro uvijek prevari ono što vidimo okom i prema tome određujemo svoj konačni sud. Koliko smo spremni ne gledati šta pojedine osobe nemaju, nego pokušati jednom dozom strpljivosti vidjeti šta te osobe mogu. Njihova, snaga i volja često nadmašuje neka naša očekivanja pa ćemo ne tako rijetko biti iznenađeni njihovim mogućnostima koje ni sami ne posjedujemo.
Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako ne teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.
“Najveća sreća u životu je uvjerenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo.”
Viktor Igo
Podijelite ovu objavu sa svojim prijateljima i pozovite ih da lajkaju našu stranicu, tako nam indirektno pomažete u našem radu.
DOBRO SE BOLJIM VRAĆA

1 (1)
1 (3)
1 (6)
1 (2)
1 (4)
1 (13)
1 (18)
1 (7)
1 (5)
1 (19)
1 (9)
1 (11)
1 (14)
1 (20)
1 (15)
1 (22)
1 (17)
1 (16)
1 (8)
1 (12)
1 (10)
1 (21)
1 (1) 1 (3) 1 (6) 1 (2) 1 (4) 1 (13) 1 (18) 1 (7) 1 (5) 1 (19) 1 (9) 1 (11) 1 (14) 1 (20) 1 (15) 1 (22) 1 (17) 1 (16) 1 (8) 1 (12) 1 (10) 1 (21)