fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održana edukativna radionica u Goraždu

MFS-EMMAUS je u suradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dana 27.12.2017. godine u SOS Dječijem vrtiću u Goraždu realizirao edukativnu radionicu za profesionalce iz obrazovnog sektora i predstavnike vijeća roditelja o načinima i sredstvima prevencije nasilja nad djecom, posebno nasilja u digitalnom okruženju. Edukacija je jedna od aktivnosti koje MFS-EMMAUS realizira u slopu projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini prilagođenih djeci“,uz podršku UNICEF-a i Europske unije.

Tokom radionice su stručnjaci angažirani na izradi smjernica za prevenciju nasilja nad djecom prilagođenih djeci, Marija Jakovljević, diplomirani psiholog, Mirela Šuman, magistar socijalne pedagogije i Josip Vojnić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, kroz interaktivan grupni rad, učesnicima kroz slučajeve iz stvarnog života „približili“ najčešće zastupljene oblike nasilja nad djecom, uključujući i relativno novi pojam nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. Radionica je ocjenjena veoma uspješnom, uz preporuku za održavanje sličnih edukativnih radionica za što veći broj nastavnog kadra, a posebno roditelja.