fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održana II Međunarodna stručna konferencija “Saradnja sa zajednicom” u spomen prim.dr. Muamera Mujčinagića

Drugu po redu međunarodnu stručnu konferenciju “Saradnja sa zajednicom” u spomen rahmetli prim.dr. Muameru Mujčinagiću organizovao je MFS-Emmaus oslanjajući se na dugogodišnju partnersku saradnju sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli.
Na konferenciji je diskutovano o pripremama i osposobljavanju korisnika MFS-Emmausa-a za samostalan život izvan institucija namijenjenih za kolektivno zbrinjavanje.

  

Projekat “stanovanje uz podršku” kao glavna tema, započeo je sa djelovanjem prije tri godine i osmišljen u cilju izmještanja korisnika u manje stambene jedinice gdje bi im se napravio drugačiji i kvalitetniji kako smještaj tako i pristup u cilju samostalnog života izvan institucija.
Glavno izlaganje je imala dr.sc Daniela Tamaš iz Novog Sada, iznoseći svoja zapažanja kroz rad na stanovanju uz podršku za osobe sa autizmom. Naročitio zanimanje vladalo je za zakonske akte kojima je ova oblast uređena a do kojih su teškim naporima došli u Srbiji.

 

Sa posebnim akcentom iznešena je spomen na doktora Mujčinagića, njegov dugogodišnji profesionalni rad u zajednici, njegovo stručnoj i nesebično zalaganje kod korisnika Prihvatnog centra “Duje”.

 
Predsjednica programskog odbora prof. dr. Edina Šarić rekla je da samo prisustvo korisnika koji do izlaganja nisu mogli biti primijećeni rezultat rada projekta “Stanovanja uz podršku”. Trogodišnje iskustvo u pružanju usluga stanovanja uz podršku pokazuje značaj I mogućnosti nevladinih udruženja u stvaranju novih, kvalitetnijih i fleksibilnijih rješenja podrške osobama sa invaliditetom u partnerskoj saradnji sa naučnim, stručnim i socijalnim kapitalom Edukacijko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli. Ono što odlikuje rad pružatelja usluga stanovanja uz podršku MFS Emmaus-a je holistički i individualni pristup čovjeku koji je u središtu svega.

 

Nakon panel diskusije, predavači kao i drugi učesnici na konferenciji obišli su jednu stambenu jedinicu u kojoj su smješteni korisnici projekta “Saradnja sa zajednicom”, gdje su ih dočekali korisnici sa kafom i voćnim koktelima u znak dobrodošlice.
Svi prezentovani materijali sa konferencijie će biti dostupni na našoj web stranici www.mfs-emmaus.ba