fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Održane edukativne radionice u sklopu projekta “Together let’s continue”

U okviru projekta “Together let’s continue”, podržanog od Američke ambasade u BiH, u prethodna tri dana realizovane su različite radionice u MFS-EMMAUS-ovom Centru za djecu i mlade.

Prvi dio ovih radionica realizovan je u okviru 13. EMMAUS – MEĐUNARODNOG OMLADINSKOG RADNOG KAMPA u Srebrenici na kojem je prisustvovalo oko 70 mladih volontera iz BiH i drugih zemalja širom svijeta. Jedan dio tih volontera druženje je nastavilo i nakon kampa gdje su prisustvovali pomenutim radionicama.

Realizacija navedenih radionica povezana je sa nizom okolonosti i sa potrebom za boljim i efikasnijim rješavanjem brojnih problema i potreba mladih kao i šireg društvenog, kulturnog, sportskog, edukativnog života mladih.  Cilj radionica bio je usmjeren na sticanje znanja o procesima pomirenja i izgradnji mira na kojem su volonteri zajedno učili o nenasilnoj komunikaciji i nenasilnom rješavanju sukoba.

Prepoznati nenasilje, toleranciju i dijalog kao sredstva za razvoj i očuvanje mira te ojačati aktivno učešće mladih u zajednici je jedan od osnovnih zadataka ovog projekta. Tokom radionica radilo se takođe na prijedlozima, planovima I definisanju aktivnosti koje će biti realizirane na Međunarodnom omladinskom radnom kampu 2019-godine. Volonteri su imali priliku upoznati se sa korisnicima Centra za djecu i mlade, te druženjem kroz sportske i zabavne aktivnosti i njima uljepšati svakodnevnicu.