fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Okrugli sto na temu „COVID-19 -Izazovi sa kojima se susreću izbjeglice i migranti na Zapadnom Balkanu” sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu

Pozivamo medije i freelencere da se pridruže okruglom stolu čija je namjena promocija istraživanja pod nazivom „COVID-19 – Izazovi sa kojima se susreću izbjeglice i migranti na Zapadnom Balkanu“ sa naglaskom na Bosnu i Hercegovinu , koje će se održati u Sarajevu.

Cilj istraživanja je bio da se sagleda položaj migranata, tražilaca azila i izbeglica u BiH tokom pandemije COVID-19, fokusirano prije svega na lična iskustva migrantske populacije, a potom i na iskustva relevantnih aktera, tj. pružaoca usluga, što je dovelo do nekoliko značajnih uvida iz kojih su rezultirale preporuke kako bi se, ovoj višestruko ranjivoj i marginalizovanoj populaciji, unaprijedila prevencija COVID-19, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti u kontekstu COVID-19 ali i šire.

Analiza je vršena sa više aspekata – pristup informacijama, pristup zaštitnoj opremi, pristup liječnikoj pomoći, omogućavanje izolacije, postupanja prema migrantskoj populaciji  i mnoga druga pitanja na koja kroz istraživanje dobijamo odgovore. Pored pomenutoga, istraživanje obuhvata i odgovore na pandemijske uvjete od aktera koji su bili direktno uključeni u rad s migrantima tj. državne institucije, NVO sektor, te sam stav migrantske populacije i njihovo viđenje odgovora relevantnih aktera u odnosu na njih.

U isto vrijeme, istraživanje se provodilo u BiH, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji što će krajem 2022. godine rezultirati objavom ujedinjenog istraživanja na pomenutu temu.

SARAJEVO

Mjesto: Hotel Hollywood, Ilidža

Datum i vrijeme: 16.03.2022. u 13:30-14.30

Prezentacija istaživanja: mr.sc Melisa Hasanović

Moderator na diskusiji: Lejla Smajić, projekt menadžerica MFS-EMMAUS-a.

 

„COVID-19  -Izazovi sa kojima se susreću izbjeglice i migranti na Zapadnom Balkanu” sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu je naziv istraživanja kojega je Međunarodni forum solidarnosti- EMMAUS sproveo u okviru jednogodišnjeg projekta uz finansijsku podršku The Balkan Trust for Democracy i USAID.

Dolazak je potrebno prijaviti na mail adresu lejla.mesic@mfs-emmaus.ba ili na broj telefona 035/729 400.