fbpx
JEZIK
  • Bosanski
  • English
Pretraga za:

Ozvaničena saradnja sa Humanitarnom organizacijom „Bosnia Appeal“ iz Birmingema

U cilju proširivanja mreže partnera vezanih za veliku populaciju bh dijaspore nedavno je potpisan Memorandum o saradnji sa HO „Bosnia Appeal“ iz Birmingema. Svrha ovog Memoranduma je da se formalizuje saradnja između H.O. „Bosnia Appeal“ iz Birmingema (UK) i njihove Informativne agencije  BHDINFODESK sa MFS-EMMAUS-om nastala kao rezultat obostrano iskazane želje za promocijom i razvojem postojećih, te pokretanja novih društveno korisnih projekata.

Prvenstveni cilj saradnje je asistencija, pomoć, humanitarni i društveno korisni rad sa i za najugroženije kategorije stanovništva, kao i međusobna promocija aktivnosti uz posebnu pažnju posvećenu sljedećim projektima MFS-EMMAUS-a:

-Internatski smještaj za djecu Srebrenice u Potočarima

-Sponzorstvo djece bez jednog ili oba roditelja – jetima na području cijele BiH

-Prihvatni centar „Duje“ u Doboj Istoku

-Projekti usmjereni na pomoć povratnicima u Istočnu Bosnu

Uz nadu da će ova saradnja biti dugoročna i od koristi onima kojima je pomoć najpotrebnija zahvaljujemo se HO „Bosnia Appeal“ i njenom osnivaču gospdinu Namiku Alimajstoroviću na iskazanoj spremnosti za saradnju i podršku našim projektima.